Regulamin sklepu  marengo24.pl

Sklep Internetowy marengo24.pl działający pod adresem http://www.marengo24.pl jest prowadzony przez firmę:

P.H.P. MARENGO s.c.

ul. Wieniawskiego 39, 31-436 Kraków, z siedzibą: ul. Wieniawskiego 39, 31-436 Kraków

NIP 676-003-27-01, Regon 003909892, zwaną dalej MARENGO.

Baza danych Klientów sklepu jest zarejestrowana w GIODO pod nr. zgłoszenia 002703/2014, nr księgi: 143580.

1. CENY

 W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w złotych polskich

W przypadku produktów występujących w różnych opcjach ceny mogą różnić się w zależności od wariantu.

Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego marengo24.pl, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia

i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

 Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego Marengo24.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

2. REJESTRACJA

Aby dokonać zakupów w sklepie marengo24.pl konieczna jest rejestracja. Kupujący może dokonać zamówienia rejestrując konto, na którym zapisane zostaną podstawowe informacje (m.in. imię, nazwisko, adres, dane do faktury VAT, numery telefonów, adres e-mail), tak aby w przyszłości nie było potrzeby wpisywania ich ponownie. W celu utworzenia konta klienta należy wypełnić formularz rejestracyjny (można go wypełnić przed dokonaniem zakupów lub po ich zakończeniu). Po pomyślnej rejestracji użytkownik otrzymuje na wskazany w formularzu adres e-mail wiadomość z linkiem potwierdzającym poprawność danych. Tylko potwierdzenie rejestracji umożliwia ponowne logowanie w przyszłości. Zarejestrowany użytkownik może w każdej chwili zmieniać zapisane dane bądź też trwale je usunąć.

Faktury VAT za zakupiony towar w sklepie marengo14.pl będą wystawiane wyłącznie w wersji elektronicznej. Zgodnie przepisami ustawy VAT, Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. Akceptacja Regulaminu Sklepu marengo24.pl jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania faktur w wersji elektronicznej.  Za chwilę otrzymania faktury przez Klienta uznaje się chwilę otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.

Fakturę VAT wyłącznie w wersji e-faktury może otrzymać każdy klient rejestrujący konto przy czym należy podczas składania zamówienia zaznaczyć opcję - Proszę o wystawienie faktury -  oraz podać pełne dane firmy na którą ma zostać ona wystawiona. E-faktura VAT zostanie wysyłana na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail po wysyłce zamówionego towaru.

Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054, dalej „ustawa VAT”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485), podpis Klienta - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie [...] wystawiania faktur [...] (Dz.U. Nr 212, poz. 1337) faktura nie wymaga

podpisu ani pieczęci wystawiającego.

3. ZAMÓWIENIA

 Wszystkie złożone w sklepie zamówienia wymagają potwierdzenia w formie elektronicznej (na wskazany adres e-mail kupującego wysyłana jest wiadomość z podsumowaniem zamówienia i linkiem potwierdzającym poprawność danych). Zamówienia, które nie zostały potwierdzone w ciągu 3 dni roboczych od chwili ich złożenia nie są realizowane.

Prosimy wówczas o bezpośredni kontakt z obsługą sklepu sklep@marengo.pl

Zamówione w sklepie towary wysyłamy w okresie do 2-14 dni kalendarzowych, Okres realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy Poczty Polskiej czy firmy kurierskiej.

Jeżeli dostawa nie może być zrealizowana w podanym okresie wówczas Sprzedający poinformuje o tym fakcie Kupującego.

4. PŁATNOŚĆ

1.W sklepie marengo24.pl istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

• Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na numer rachunku bankowego MARENGO. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów oprócz kosztów wysyłki. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta MARENGO.

• Płatność za pobraniem dotyczy przesyłek dostarczanych przez firmą Kurierską DPD i Pocztę (Paczka 48). Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy;

• Płatność przez Serwis płatności24 umożliwiający zapłatę przez szybkie przelewy lub kartą debetową, kredytową. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta Marengo

• Płatność gotówką przy odbiorze osobistym - dotyczy zamówień odbieranych w biurze Marengo, gdzie Kupujący może zapłacić za zamówiony towar w momencie odbioru towaru;

2.Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedającego (dotyczy przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego)

3.Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu. W przypadku płatności za pobraniem koszt wysyłki jest wyższy.

5. DOSTAWA

 Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DPD w zależności od wskazania kupującego. Koszt dostawy zależy od wybranej przez klienta formy dostawy oraz płatności i jest każdorazowo podawany przy składaniu zamówienia.

Uwaga: W dużych miastach przesyłki kurierskie dostarczane są w pierwszej kolejności do firm i urzędów (zazwyczaj do godziny 15:00). Jeśli w tych godzinach przebywa Pan/i w pracy, polecamy podanie adresu miejsca pracy jako adresu dostawy. W przypadku przesyłek kurierskich niezbędnym jest podanie telefonu kontaktowego, tak by kurier miał możliwość ustalenia szczegółów dostawy.

Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera lub pracownika Poczty Polskiej i w jego obecności. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera lub pracownika Poczty Polskiej sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier lub pracownik Poczty Polskiej), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy odesłać do Firmy Marengo na koszt sprzedającego firmą kurierską DPD po uzgodnieniu telefonicznym lub przesyłką Poczty Polskiej. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Marengo, zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. 

Proces reklamacyjny wobec firmy kurierskiej lub poczty trwa do 3 miesięcy, Klient jest powiadamiany o wyniku rozpatrzenia reklamacji na swój adres e-mail.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale 6. Zwroty i 7. Gwarancja.

Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od wagi i objętości towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.

W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar, który został opłacony - staje się własnością Kupującego.

 Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane przez Pocztę Polską lub firmę kurierską DPD.

6. ODBIÓR OSOBISTY

Sklep umożliwia zakupy oferty prezentowanej na stronie internetowej www.marengo24.pl bezpośrednio w lokalu przedsiębiorstwa, pod adresem:

MARENGO

ul. Wieniawskiego 39, 31-436 Kraków, w godzinach od 10:00-17:00 (w dni robocze)

wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Wszelkie informacje odnośnie dostępności towarów pod w/w. adresem udzielane są pod numerem telefonu: +48 12 4135202, +48 12 4132201 lub po przesłaniu zapytania na adres sklep@marengo24.pl. Przy odbiorze osobistym jedynym sposobem płatności jest płatność gotówkowa.

Odbiór osobisty powinien nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Klienta przez Sklep o skompletowaniu zamówienia.

7. ZWROTY – odstąpienie od umowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2, w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej. Zwrócony towar musi być fabrycznie nowy, nie nosić śladów użytkowania, posiadać oryginalne opakowanie, metki i kartę gwarancyjna (jeżeli została dołączona).

Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć: 

Wydruk e- faktury VAT** o ile taka faktura została wystawiona

czytelnie podpisane i poprawnie wypełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy (według wzoru zał. 1)

** W przypadku gdy kupujący otrzymał e-fakturę VAT prosimy o dołączenie jej kopii bądź podanie numeru, tak aby mogła zostać skorygowana; Nie ma możliwości anulowania faktury.

Klient zobowiązany jest odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 10 dni roboczych, sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane w oświadczeniu konto.  

Starannie zapakowany towar prosimy odesłać na adres:

 P.H.P. MARENGO s.c. 

ul. Wieniawskiego 39, 31-436 Kraków

Zwracany towar należy odesłać na własny koszt (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami). Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem (wartość odsyłanego towaru zwracana jest wyłącznie na konto bankowe podane w ww. oświadczeniu, po wcześniejszym sprawdzeniu zawartości przesyłki przez obsługę sklepu). Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane na wskazany rachunek bankowy w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki (nie dotyczy wyżej opisanych zwrotów wymagających korygowania faktury VAT). Nie podlega zwrotowi poniesiony przez klienta koszt odesłania.

Przesyłki do których nie załączono ww. dokumentów (wydruku e-faktury VAT oraz oświadczenia o zwrocie), będą odsyłane do nadawcy.

Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać telefonicznie lub pocztą elektroniczną

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU I ZA JEGO ZGODNOŚĆ

Z UMOWĄ ORAZ PROCEDURY REKLAMACYJNE

Towary oferowane w sklepie internetowym marengo24.pl są objęte gwarancją producenta, dystrybutora lub sklepu marengo24.pl

W razie wykrycia wady, prosimy o mailowy kontakt z obsługą sklepu. Przygotuje ona zgłoszenie reklamacyjne oraz poda adres wysyłki reklamowanego towaru.

Do przesyłanego towaru należy dodać ww. zgłoszenie reklamacyjne / dowód jego zakupu oraz kartę gwarancyjną (jeżeli była dołączona). Reklamacji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne lub wynikłe z niewłaściwego użytkowania produktu oraz naturalnego zużycia.

Do ujawnionych w okresie gwarancji wad sprzedawca ustosunkuje się wciągu 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania przesyłki. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami prawnymi.

Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

8. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

8.1. Dane osobowe gromadzone są przez firmę Marengo z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 26.08.2002 r. Zalogowanie się do systemu oznacza zgodę na przetwarzanie danych dla celów marketingowych wyłącznie przez firmę Marengo. Każdy klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres sklep@marengo.pl z tytułem „rezygnacja”.

8.2. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez firmę MARENGO wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie firmy MARENGO.

8.3. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez firmę MARENGO:

    8.3.1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).

    8.3.2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług firmy MARENGO.

8.4. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

    8.4.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, firma MARENGO udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie firmy MARENGO.

    8.4.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą firma MARENGO udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

8.5. Firma MARENGO może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami firma MARENGO może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

8.6. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest na stronie Sklepu Internetowego

8.7 Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

8.8 Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług firmy MARENGO podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez firmę MARENGO (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług firmy MARENGO).

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. POZOSTAŁE

10.1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego marengo24.pl a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego (m.in. różnej rozdzielczości, kalibracji i jasności ekranu komputera Kupującego, na którym zdjęcia są wyświetlane lub używania lampy błyskowej, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości.) podczas składania zamówienia (np. odcień koloru towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

10.2 Wszelkie spory strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla Sprzedającego.

10.3 Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym marengo24.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego regulaminu.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego marengo24.pl zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

 10.4. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

10.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany te nie będą miały wpływu na złożone, realizowane lub wykonane zamówienia i umowy. 

10.6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w każdym czasie, wycofania produktów z oferty Sklepu, zmiany warunków promocji i rabatów, a także zakończenia czasu trwania promocji i rabatów w wybranym przez siebie czasie.

10.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Załącznik nr 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i przesłać do marengo24.pl (pocztą lub e-mailem) tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do:

P.H.P. MARENGO s.c. ul. Wieniawskiego 39, 31-436 Kraków

z siedzibą: ul. Wieniawskiego 39, 31-436 Kraków, e-mail:sklep@marengo24.pl, tel. +48 12 413 52 02

 

 

                        OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY         

[…………..………………………………………………………………………] [1] niniejszym odstępuję

od umowy sprzedaży następujących rzeczy([2]) ……….……………/………………………………

o świadczenie następującej usługi([2])…………….………………………………………….., zawartej z marengo24.pl

dnia,     [……………………….] 201… roku. [3]

 

Data i podpis:

[…………………………………………………][4]

 

 

[1] imię, nazwisko, adres, adres e-mail

[2] Niepotrzebne skreślić

[2] Niepotrzebne skreślić

[3] Proszę wskazać datę zawarcia umowy/data dokonania zakupu

[4] Proszę o opatrzenie dokumentu datą i czytelnym podpisem (imię i nazwisko).

Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem : http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.